Bewonersvereniging aan de slag met regenwater in de tuin

Regenwater moet je volgens de bewoners op de plek houden waar het valt. Daar moet je het opvangen en opslaan voor de perioden dat de planten in de tuin water nodig hebben. Als de bodemomstandigheden het toelaten kun je het teveel aan regenwater ter plekke infiltreren in de grond. Daar ligt de uitdaging. De bewonersvereniging heeft de daad bij het woord gevoegd en het initiatief genomen om samen met de gemeente en het waterschap een afkoppelproject op te zetten en uit te voeren bij 22 woningen in de wijk. En met succes.

Besparing
De Heuvel is een hoger gelegen woonwijk in Deventer, gelegen naast de watertoren van Deventer. De bewoners in deze wijk waren het er snel over eens. Zij vinden het onnodig om regenwater af te voeren via het gemengde rioolstelsel naar de waterzuivering. Bij onvoldoende capaciteit is er bij piekbuien kans op wateroverlast. Bovendien is het verwerken van schoon regenwater duur. Voorzitster Pim van Hulst: 'Beter is om gratis en goed regenwater nuttig te gebruiken voor de planten in de tuin en om droogte tegen te gaan. Dit spaart het gebruik van drinkwater uit.'

Afkoppelproject
De bewonersvereniging heeft daarom een afkoppelplan gemaakt om het regenwater ter plekke op te vangen, nuttig te gebruiken en te infiltreren in de bodem. Voor de financiering heeft men een beroep gedaan op de plaatselijke subsidieregeling van de gemeente en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Uiteindelijk zijn 22 woningen voorzien van infiltratiekratten, meerdere regentonnen en Rainblock-waterschuttingen. Het project is in een maand tijd uitgevoerd met geleverde materialen door Water2Keep BV. De plaatselijke aannemer Unicom Oost BV heeft de aanleg verzorgd.

Uitgangspunten en subsidie
Voor infiltratie is het belangrijk dat de grondomstandigheden goed zijn. De bergingseis binnen de gemeente Deventer is erg laag. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er tenminste 10 mm regenwater op eigen grond geborgen worden. De Heuvel heeft een K-waarde 8-10 wat een berging van 10 mm rechtvaardigt en een grondwater stand op minus 4,5 m. Omdat een separate ontluchting in de huizen op het bestaande riool aanwezig was, kon men zonder problemen afkoppelen. 'De wijk brengt bij een bui gezamenlijk 30.000 liter regenwater in de grond', aldus Carel Soer van Water2Keep. Per perceel heeft de gemeente een subsidie verstrekt van € 8,00 per afgekoppelde m2. Met de gemeentelijke subsidie werden de kosten voor de materialen gedekt. Het waterschap heeft een financiële bijdrage aan het project geleverd van in totaal € 10.000,00. Hiermee kon men de aanlegkosten verminderen. Door de gunstige omstandigheden en een goede subsidieregeling hebben veel bewoners in de wijk aan dit project meegedaan. De bewoners hebben zelf uiteindelijk tussen de € 300,00 en € 400,00 per woning hoeven te betalen. Bijzonder was ook dat men vooraf tegen vaste tarieven kon inschrijven. Daarnaast kon men bijvoorbeeld ook makkelijk extra werkzaamheden en voorzieningen laten uitvoeren door de aannemer. In goed overleg was er heel veel mogelijk, zelfs het plannen van de dag van de werkzaamheden.

Heldere communicatie met korte lijntjes
Voorafgaande aan de uitvoering van het project zijn enkele voorlichtingsavonden gehouden. Hier konden de bewoners hun vragen stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente en het Waterschap, Water2Keep en Unicom Oost BV. Carel: 'We hebben gemerkt dat dit als zeer prettig werd ervaren. Het is materie die ver van de bewoners af staat. Door voorbeelden te geven met foto's en een toelichting kun je laten zien wat de mogelijkheden zijn. Ook breng je mensen op ideeën.' De gemeente en het waterschap hebben informatie gegeven over de subsidieaanvraag. Carel: 'Ook stonden bestuursleden van de buurtvereniging en in het bijzonder Arjan van Minderhout als aanspreekpunt in de wijk klaar met raad en daad als er vragen waren. Ook tijdens de uitvoering hebben de genoemde partijen de begeleiding en de informatievoorziening op zich genomen. Carel: 'Mensen weten niet precies wat ze mogen verwachten en dan is het goed dat er iemand met kennis van zaken aanwezig is.' Door de korte lijntjes kon de aanvraag en de afwikkeling van de gemeentelijke subsidie snel en voorspoedig centraal geregeld worden. De bijdrage van het waterschap werd gestort op de rekening van de bewonersvereniging die het geld verdeelde.

Iedereen is tevreden
Het project is in het voorjaar van dit jaar naar tevredenheid van alle partijen opgeleverd. De waterafvoer is afgenomen en het riool kan een regenbui beter aan. Het groter maken van het riool is niet meer nodig en de eventuele waterschade aan woningen blijft achterwege. Maar het belangrijkste is dat 22 bewoners op De Heuvel het belang van dit project hebben gezien en mee hebben gedaan. Bestuurslid Joke Mossink: 'Deze zomer heeft het zich bewezen, we brengen bij een bui elke keer gezamenlijk 30.000 liter regenwater in de grond en tappen water af uit onze Rainblock-waterschutting en regentonnen voor het bewateren van de tuin.' De directeur van WDO Delta, David van Raalten, heeft in maart een werkbezoek gebracht aan het bijzondere samenwerkingsproject.

 

12-09-2019De Hovenier

Een betrouwbare oplossing binnen handbereik

  • Ideale combinatie van wateropslag en erfafscheiding in één
  • Ook als muuropstelling te plaatsen
  • Simpel aan te sluiten op de regenpijp
  • Makkelijk zelf te plaatsen (zie instructiefilm)
  • Flexibele capaciteit door stapelbare modules
  • Betaalbaar en gebruiksvriendelijk
  • Besparing van drinkwater
  • Duurzaam hergebruik van regenwater