Profiteer van de ‘lusten’ en vermijdt de ‘lasten’

Het stedelijk gebied bestaat voor 60 tot 80% uit daken. Gemeenten en waterschappen kunnen particulieren en bedrijven stimuleren om het dakwater op te vangen en te gebruiken. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast en het draagt lokaal bij aan het verminderen van droogte. Het opgevangen regenwater kan in perioden van droogte en schaarste gebruikt worden. Hiermee besparen we kostbaar drinkwater en hoeft er minder schoon regenwater afgevoerd te worden naar de zuivering. Waar mogelijk kan het teveel aan regenwater geïnfiltreerd worden in de bodem waarmee de grondwaterstand op peil blijft.

 Meer bewustzijn

Laat bewoners ervaren dat schoon, zacht en gratis regenwater prima gebruikt kan worden voor allerlei gebruiksdoelen in en rondom de woning.

 Meer draagvlak

Met communicatie, subsidies en projecten stimuleert de overheid het opvangen en hergebruiken van regenwater. Dat maakt alles nog aantrekkelijker.

 Zorgplicht toepassen

De wet is helder: particulieren en bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor het afvoeren hemelwater dat op hun terrein komt.

 Gesloten systeem

Het Rainblock Infiltratiesysteem is een gesloten systeem waarmee overtollig regenwater afgevoerd kan worden naar de bodem. Geen kans meer op milieudelicten.

 Participatie door samenwerking

Samen bereik je meer dan alleen! Met de Rainblock kunnen overheden met particulieren, bedrijven en projectontwikkelaars samen aan de slag gaan met regenwater.

 Duurzaam en circulair

Het opvangen en gebruiken van regenwater draagt bij aan een duurzame en circulaire samenleving. Het systeem is recyclebaar en van duurzaam PE.

rainblock.png (390 KB)rainblock2.jpg (152 KB)

 

Ga voor inspiratie naar de leverancier bij u in de buurt