Profiteer van de ‘lusten’ en vermijdt de ‘lasten’

Het stedelijk gebied bestaat voor 60 tot 80% uit daken. Door bewoners en bedrijven te stimuleren om het dakwater op te vangen en te gebruiken, is minder kans op wateroverlast. Het opgevangen water kan in perioden van droogte en schaarste gebruikt worden. Hiermee besparen we drinkwater en hoeft er minder schoon regenwater afgevoerd te worden naar de zuivering. Waar mogelijk kan het teveel aan regenwater geïnfiltreerd worden in de bodem waarmee de grondwaterstand op peil blijft.

 Meer bewustzijn

Laat burgers ervaren dat schoon, zacht en gratis regenwater prima gebruikt kan worden voor allerlei gebruiksdoelen in en rondom de woning.

 Meer draagvlak

Met communicatie, subsidies en projecten kunnen overheden het opvangen en gebruiken van regenwater stimuleren. Het is een duw in de rug.

 Zorgplicht toepassen

De wet is helder: burger en bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor het afvoeren hemelwater dat op hun terrein komt.

 Gesloten systeem

De Rainblock® Infiltratiesysteem is een gesloten systeem waarmee overtollig regenwater afgevoerd kan worden naar de bodem. Geen milieudelicten meer.

 Participatie door samenwerking

Samen bereik je meer dan alleen! Met de Rainblock® kunnen overheden met burgers, bedrijven en projectontwikkelaars samen aan de slag gaan met regenwater.

 Duurzaam en circulair

Het opvangen en gebruiken van regenwater draagt bij aan een duurzame en circulaire samenleving. Het systeem is recyclebaar en van gerecycled PE.

rainblock.png (390 KB)rainblock2.jpg (152 KB)

 

Ga voor inspiratie naar de leverancier bij u in de buurt